In de pedagogische visie van de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen staat het kind en zijn ontwikkeling centraal.
Wij gaan er vanuit dat een kind zich eerst, zowel fysiek als emotioneel, veilig moet voelen in zijn omgeving. Deze veiligheid vormt de basis van waaruit het kind zich verder kan gaan ontwikkelen.

Ieder kind is uniek en geeft zelf in zijn eigen tempo en naar eigen mogelijkheden vorm aan zijn ontwikkeling. Een kind heeft dan ook een actieve rol in zijn eigen ontwikkelingsproces. Op de peuterspeelzalen van de SPGG wordt de totale ontwikkeling van een kind op een evenwichtige wijze gestimuleerd. Wij bieden hiertoe een zo breed mogelijk scala aan activiteiten en materialen, zowel binnen als buiten. Hierdoor is er ruimte voor eigenheid en het kind krijgt zo volop de kans om zichzelf te worden.

Een kind is nieuwsgierig en leert spelenderwijs. Dit geldt voor sociaal emotionele, motorische en cognitieve vaardigheden, maar ook voor bijvoorbeeld het leren van de regels van de samenleving. De deskundige leidsters zorgen voor een uitdagende omgeving voor het kind en begeleiden het kind op weg naar zelfstandigheid.

Met de hieronder staande link kunt u ons pedagogisch beleidsplan inzien. Op de webpagina’s van de afzonderlijke peuterspeelzalen staan de pedagogisch werkplannen.

Pedagogisch beleidsplan SPGG juni 2015