Verordening peuterspeelzaalwerk

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen is verantwoordelijk voor kwalitatief goed peuterspeelzaalwerk. Regels ten aanzien van de kwaliteit van peuterspeelzalen liggen vast in de Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk die vastgesteld is door de gemeente Geldermalsen.

Controle veiligheid

Het toezicht op kwaliteit in het peuterspeelzaalwerk wordt door de gemeente doorgegeven aan de GGD en deze heeft na inspectie alle bevindingen vastgelegd per locatie in een rapport. De rapporten kunt u inzien onder “De Peuterspeelzalen” of via de volgende site:
http://landelijkregisterkinderopvang.nl

Personeel

Onze leidsters beschikken minimaal over een afgeronde beroepsopleiding op MBO-niveau. In 2008 hebben de meeste leidsters hun VVE-certificaat voor Puk & Ko behaald. Daarnaast hebben alle leidsters hun kinder-EHBO diploma en hebben we van alle leidsters een Verklaring omtrent het gedrag.

Leerbedrijf

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen is een erkend leerbedrijf bij Calibris.

Tevredenheidsonderzoek ouders

Om beter inzicht te krijgen in de waardering en behoeften van ouders houden we éénmaal per twee jaar een tevredenheidsonderzoek.
Wat gebeurt er met de resultaten?

  • De SPGG haalt zaken uit de onderzoeken, bijvoorbeeld bij de verdere ontwikkeling van het beleid.
  • De uitslagen worden gebruikt voor de verdere verbetering van de organisatie.
    Leidsters nemen opmerkingen mee in hun manier van werken.
  • De ouders krijgen de resultaten via een brief.
  • De resultaten maken ook naar de gemeente aantoonbaar hoe ouders over bepaalde onderwerpen denken.