Klachtenregeling

Een goede relatie met ouders is een belangrijk aspect in het peuterspeelzaalwerk. Daarom horen wij graag in een zo vroeg mogelijk stadium uw opmerking of klacht. Uitgangspunt is dat u uw opmerkingen/klachten in eerste instantie bespreekt met de betrokken medewerker van de SPGG, bijvoorbeeld de pedagogisch medewerker wanneer het over het pedagogisch handelen of de speelzaal zelf gaat, of u kunt de directeur benaderen wanneer het om beleidsmatige zaken gaat. Wanneer u een klacht heeft over een pedagogisch medewerker en u komt er in een gesprek met de medewerker niet uit, mail naar klantencontact@spgg.nl

Hier vindt u ons klachtenreglement

Externe klachtenregeling
Blijft u van mening dat de interne klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld dan moet u, indien gewenst, binnen 12 maanden na de datum waarop u (of de oudercommissie) de klacht bij de SPGG heeft ingediend, de klacht indienen via www.degeschillencommisse.nl (commissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen). Lees voordat u dit doet, goed de aanvullende informatie op de website van de Geschillencommissie zodat u uw rechten en plichten weet. In geval van mogelijke intimidatie of bij vermoeden van repercussies door medewerkers van de SPGG kunt u ook direct een geschil bij de commissie indien.

Ook de SPGG kan geschillen aanhangig maken bij de Geschillencommissie.

Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de SPGG aan deze keuze gebonden. Indien de SPGG een geschil aanhangig wil maken, moet de SPGG de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Wanneer de ouder/oudercommissie na het verstrijken van voornoemde termijn geen reactie geeft, is de SPGG vrij het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
De Geschillencommissie doet uitspraak (binnen 6 maanden) met inachtneming van de bepalingen van het haar geldende reglement, welke in te zien is op www.degeschillencommissie.nl. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van biedend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.

Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Verbeter-Inbreng-Probleem (VIP) contactformulier

  • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken.
In onze Privacy Verklaring  staat beschreven hoe wij omgaan met gegevens.